Databeskyttelsespolitik

(A) Denne politik

Oversigt – Denne politik
Denne politik forklarer, hvordan vi kan behandle dine personoplysninger. Denne politik kan ændres eller opdateres fra tid til anden, så tjek den regelmæssigt for opdateringer.

Denne politik er udstedt af j2 Global Ireland Limited og KeepItSafe Inc. på vegne af sig selv, dets datterselskaber og dets associerede selskaber (herunder enhver enhed, der lovligt handler under KeepItSafe brandet) (i fællesskab benævnt, “selskabet”, “vi”, “os” og “vores”) og er rettet mod enkeltpersoner uden for vores organisation med hvem vi interagerer, herunder kunder, besøgende på vores websteder, brugere af vores apps og andre brugere af vores tjenester (i fællesskab benævnt, “dig/du”). Definerede udtryk anvendt i denne politik er beskrevet i afsnit (S) nedenfor.

Med henblik på denne politik er selskabet den dataansvarlige. Denne politik dækker informationspraksisser vedrørende selskabets websteder for KeepItSafe brandet og KeepItSafe tjenesterne (“tjenesterne”), der tilbydes nu eller i fremtiden. Kontaktoplysninger tilvejebringes i afsnit (R) nedenfor.

Denne politik kan ændres eller opdateres fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksisser med hensyn til behandlingen af personoplysninger eller ændringer i gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at læse denne politik omhyggeligt og regelmæssigt tjekke denne side for at gennemgå eventuelle ændringer, som vi måtte foretage i overensstemmelse med vilkårene i denne politik.

(B) Indsamling af personoplysninger

Oversigt – Indsamling af personoplysninger
Vi kan indsamle eller indhente personoplysninger om dig: direkte fra dig (f.eks. når du kontakter os), i løbet af vores forhold til dig (f.eks. hvis du foretager et køb), når du gør dine personoplysninger offentligt tilgængelige (f.eks. hvis du skriver et offentligt indlæg om os på sociale medier), når du henter, installerer eller bruger enhver af vores apps, når du besøger vores websteder, når du tilmelder dig for at bruge ethvert af vores websteder, apps eller tjenester, eller når du interagerer med eventuelt tredjepartsindhold eller -annoncering på et websted eller i en app. Vi kan også modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter (f.eks. retshåndhævende myndigheder).

Indsamling af personoplysninger: Vi kan indsamle personoplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Oplysninger, som du tilvejebringer: Vi kan indhente dine personoplysninger, når du tilvejebringer dem for os (f.eks. når du kontakter os via e-mail eller telefon eller på andre måder, eller når du giver os dit visitkort).
 • Oplysninger i løbet af vores forhold: Vi kan indsamle eller indhente dine personoplysninger i løbet af vores forhold til dig (f.eks. hvis du køber en tjeneste af os).
 • Oplysninger, som du gør offentligt tilgængelige: Vi kan indsamle eller indhente dine personoplysninger, som du åbenlyst vælger at gøre offentligt tilgængelige, herunder via sociale medier (f.eks. kan vi indsamle oplysninger fra din(e) sociale medieprofil(er), hvis du skriver et offentligt indlæg om os).
 • App-oplysninger: Vi kan indsamle eller indhente dine personoplysninger, når du henter eller bruger enhver af vores apps.
 • Webstedsoplysninger: Vi kan indsamle eller indhente dine personoplysninger, når du besøger ethvert af vores websteder eller bruger eventuelle funktioner eller ressourcer, der er tilgængelige på eller via et websted.
 • Registreringsoplysninger: Vi kan indsamle eller indhente dine personoplysninger, når du bruger eller tilmelder dig for at bruge ethvert af vores websteder, apps eller tjenester.
 • Indholds- og annonceringsoplysninger: Hvis du vælger at interagere med eventuelt tredjepartsindhold eller -annoncering på et websted eller i en app, kan vi modtage personoplysninger om dig fra den relevante tredjepart.
 • Oplysninger fra tredjeparter: Vi kan indsamle eller indhente dine personoplysninger fra tredjeparter, som tilvejebringer dem for os (f.eks. kreditoplysningsbureauer, retshåndhævende myndigheder, osv.).

(C) Oprettelse af personoplysninger

Vi kan også oprette personoplysninger om dig, såsom optegnelser over dine interaktioner med os, og nærmere oplysninger om din købshistorik til interne administrationsformål og analyse.

(D) Kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle

Oversigt – Kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle
Vi kan behandle: dine personoplysninger (f.eks. dit navn), demografiske oplysninger (f.eks. din alder), dine kontaktoplysninger (f.eks. din adresse), optegnelser over dine samtykker, købsoplysninger, betalingsoplysninger (f.eks. din faktureringsadresse), oplysninger om vores websteder og apps (f.eks. den type enhed, du bruger), nærmere oplysninger om din arbejdsgiver (hvor relevant), oplysninger om dine interaktioner med vores indhold eller annoncering, og eventuelle synspunkter eller meninger, som du tilvejebringer for os.

Vi kan behandle de følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Personoplysninger: fornavn(e), foretrukne navn, og foto.
 • Demografiske oplysninger: køn, fødselsdato/alder, nationalitet, hilsen, stillingsbetegnelse/branche, og sprogpræferencer.
 • Kontaktoplysninger: korrespondanceadresse, telefonnummer, e-mailadresse og nærmere oplysninger om din(e) offentlige sociale medieprofil(er).
 • Samtykkeoptegnelser: optegnelser over eventuelle samtykker, som du muligvis har givet, sammen med dato og klokkeslæt, midler til samtykke og eventuelle relaterede oplysninger (f.eks. genstanden for samtykket).
 • Købsoplysninger: optegnelser over køb og priser.
 • Betalingsoplysninger: optegnelser over fakturaer, betalingsoptegnelser, faktureringsadresse, betalingsmetode, bankkontonummer eller kreditkortnummer, navn på kortindehaver eller kontoindehaver, kortoplysninger eller oplysninger om kontosikkerhed, kortets ‘gyldigt fra’-dato, og kortets udløbsdato, BACS-oplysninger, SWIFT-oplysninger, IBAN-oplysninger, betalingsbeløb, betalingsdato, og optegnelser over checks.
 • Oplysninger vedrørende vores websteder og apps: enhedstype, operativsystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstillinger, datoer og klokkeslæt for forbindelse til et websted, statistik over app-brug, app-indstillinger, datoer og klokkeslæt for forbindelse til en app, placeringsoplysninger, og andre tekniske kommunikationsoplysninger (hvoraf nogle kan udgøre personoplysninger), brugernavn, adgangskode, sikkerhedsoplysninger ifm. login, brugsoplysninger, samlede statistiske oplysninger.
 • Arbejdsgiveroplysninger: når du interagerer med os i din egenskab af medarbejder, kontaktoplysningerne for din arbejdsgiver (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i det omfang, det er relevant.
 • Indholds- og annonceringsoplysninger: Optegnelser over dine interaktioner med vores onlineannoncering og -indhold, optegnelser over annoncering og indhold, der vises på sider eller app-skærme, der vises til dig, og eventuel interaktion, som du måtte have haft med et sådant indhold eller en sådan annoncering (herunder, når musemarkør svæver over, museklik, eventuelle formularer, som du udfylder (herunder ufuldstændige formularer, der ikke indsendes) og eventuelle interaktioner med berøringsskærme).
 • Synspunkter og meninger: eventuelle synspunkter og meninger, som du vælger at sende til os, eller som du skriver offentligt om os på sociale medieplatforme.

(E) Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Oversigt – Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor: du har givet dit forudgående, udtrykkelige samtykke, behandlingen er nødvendig for en kontrakt mellem dig og os, behandlingen er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, behandlingen er nødvendig for at beskytte enhver enkeltpersons vitale interesser, eller hvor vi har en gyldig, legitim interesse i behandlingen.

Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik, kan vi påberåbe os et eller flere af følgende retsgrundlag afhængigt af omstændighederne:

 • Samtykke: Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor vi har indhentet dit forudgående, udtrykkelige samtykke til behandlingen (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med behandling, der er fuldstændig frivillig – det anvendes ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde),
 • Kontraktmæssig nødvendighed: Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor behandlingen er nødvendig i forbindelse med eventuel kontrakt, som du måtte indgå med os,
 • Overholdelse af gældende lovgivning: Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor behandlingen er påkrævet i henhold til gældende lovgivning,
 • Vitale interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor behandlingen er nødvendig for at beskytte enhver enkeltpersons vitale interesser, eller
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger, hvor vi har en legitim interesse i at udføre behandlingen med det formål at administrere, drive eller fremme vores forretning, og den legitime interesse ikke tilsidesættes af dine interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder.

(F) Følsomme personoplysninger

Oversigt – Følsomme personoplysninger
Vi søger ikke at indsamle eller på anden måde behandle dine følsomme personoplysninger. Hvor vi har behov for at behandle dine følsomme personoplysninger til et legitimt formål, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi søger ikke at indsamle eller på anden måde behandle dine følsomme personoplysninger i løbet af vores normale forretningsgang. Når det bliver nødvendigt at behandle dine følsomme personoplysninger af hvilken som helst årsag, påberåber vi os et af følgende retsgrundlag:

 • Overholdelse af gældende lovgivning: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor behandlingen er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning (f.eks. for at overholde vores forpligtelser mht. mangfoldighedsrapportering);
 • Påvisning og forebyggelse af kriminalitet: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor behandlingen er nødvendig til påvisning eller forebyggelse af kriminalitet (herunder forebyggelse af svig),
 • Etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor behandlingen er nødvendig til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder, eller
 • Samtykke: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor vi i overensstemmelse med gældende lovgivning har indhentet dit forudgående, udtrykkelige samtykke forud for behandling af dine følsomme personoplysninger (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med behandling, der er fuldstændig frivillig – det anvendes ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

(G) Formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger

Oversigt – Formål, hvortil vi kan behandle dine personoplysninger
Vi kan behandle dine personoplysninger til følgende formål: levering af tjenester til dig, drift af vores websteder og apps, kommunikation med dig, administration af vores it-systemer, sundhed og sikkerhed, forvaltning af økonomi, udførsel af spørgeskemaundersøgelser, sikring af sikkerheden af vores lokaler og systemer, udførsel af undersøgelser, hvor nødvendigt, overholdelse af gældende lovgivning og forbedring af vores websteder, apps og tjenester.

De formål, hvortil vi kan behandle personoplysninger, med forbehold for gældende lovgivning, omfatter:

 • Levering af tjenester til dig: levering af vores websteder, apps og tjenester til dig, kommunikation med dig i forbindelse med de pågældende tjenester, og levering af reklamematerialer efter din anmodning herom eller i forbindelse med de pågældende tjenester eller lignende tjenester.
 • Vores websteder og apps: drift og administration af vores websteder og vores apps, levering af indhold til dig, visning af annoncering og andre oplysninger til dig, kommunikation og interaktion med dig via vores websteder og vores apps, identifikation af problemer med vores websteder og apps og planlægning af forbedringer til eller oprettelse af nye websteder og apps, og underrette dig om ændringer til ethvert af vores websteder, vores apps eller vores tjenester.
 • Kommunikation: kommunikation med dig via ethvert middel (herunder via e-mail, telefon, sms, sociale medier, post eller personligt), nyhedsartikler og andre oplysninger, som du måtte være interesseret i, med forbehold for at det sikres, at sådanne meddelelser tilvejebringes dig i overensstemmelse med gældende lovgivning, opretholdelse og opdatering af dine kontaktoplysninger, hvor relevant, og indhentelse af dit forudgående tilvalgssamtykke, hvor nødvendigt.
 • Kommunikation og it-aktiviteter: administration af vores kommunikationssystemer, drift af it-sikkerhedssystemer, og it-sikkerhedsrevisioner.
 • Sundhed og sikkerhed: vurderinger af og optegnelser over sundhed og sikkerhed, og overholdelse af relaterede juridiske forpligtelser.
 • Forvaltning af økonomi: salg, økonomi, virksomhedsrevision, og forvaltning af forhandlere.
 • Spørgeskemaundersøgelser: interaktion med dig for at indhente dine synspunkter på vores tjenester.
 • Sikkerhed: fysisk sikkerhed af vores lokaler (herunder optegnelser over besøg i vores lokaler, og CCTV-optagelser), og elektronisk sikkerhed (herunder login-optegnelser og adgangsoplysninger).
 • Undersøgelser: påvisning, undersøgelse og forebyggelse af overtrædelser af politikker og lovovertrædelser, i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Retlige procedurer: etablering, udøvelse og forsvar af juridiske rettigheder.
 • Juridisk overholdelse: overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.
 • Forbedring af vores websteder, apps, tjenester: identifikation af problemer med vores websteder, vores apps eller vores tjenester, planlægning af forbedringer af vores websteder, vores apps eller vores tjenester, og oprettelse af nye websteder, apps eller tjenester.

(H) Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Oversigt – Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
Vi kan videregive dine personoplysninger til: rets- og tilsynsmyndigheder, vores eksterne rådgivere, vores databehandlere, enhver part, som nødvendigt i forbindelse med retssager, enhver part, som nødvendigt for at undersøge, påvise eller forebygge lovovertrædelser, enhver køber af vores forretning, og eventuelle tredjepartsudbydere af annoncering, plugins eller indhold, der bruges på vores websteder eller vores apps.

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre enheder i koncernen til legitime forretningsformål (herunder drift af vores websteder og vores apps, og levering af tjenester til dig) i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til:

 • rets- og tilsynsmyndigheder, efter anmodning herom, eller med henblik på at indberette eventuel faktisk eller formodet overtrædelse af gældende lovgivning eller forordning,
 • eksterne faglige rådgivere (f.eks. bogholdere, revisorer eller advokater), underlagt bindende kontraktlige forpligtelser med hensyn til fortrolighed
 • tredjepartsdatabehandlere (såsom udbydere af betalingstjenester, datacentre, osv.), beliggende hvor som helst i verden, underlagt kravene angivet nedenfor i dette afsnit (H),
 • enhver relevant part, retshåndhævende myndighed eller domstol, i det omfang det er nødvendigt for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder,
 • enhver relevant part med henblik på forebyggelse, undersøgelse, påvisning eller retsforfølgning af lovovertrædelser eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed,
 • enhver relevant tredjepartserhverver(e), hvis vi sælger eller overfører alle eller enhver relevant del af vores forretning eller aktiver (herunder i tilfælde af omorganisering, opløsning eller likvidation), og
 • enhver relevant tredjepartsudbyder, når vores websteder og vores apps bruger tredjepartsannoncering, -plugins eller -indhold. Hvis du vælger at interagere med enhver sådan annoncering, plugins eller indhold, kan dine personoplysninger blive delt med den relevante tredjepartsudbyder. Vi anbefaler, at du gennemgår den pågældende tredjeparts databeskyttelsespolitik, inden du interagerer med dens annoncering, plugins eller indhold.

Hvis vi ansætter en tredjepartsdatabehandler til at behandle dine personoplysninger, er databehandleren underlagt bindende kontraktlige forpligtelser til: (i) kun at behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige instruktioner, og (ii) at træffe foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningernes fortrolighed og sikkerhed, sammen med eventuelle yderligere krav i henhold til gældende lovgivning.

(I) International overførsel af personoplysninger

Oversigt – International overførsel af personoplysninger
Vi kan overføre dine personoplysninger til modtagere i andre lande. Når vi overfører personoplysninger fra EØS til en modtager uden for EØS, der ikke befinder sig i en retskreds med tilstrækkelig databeskyttelse, gør vi det på grundlag af standardkontraktbestemmelser.

På grund af den internationale karakter af vores forretning, kan vi have behov for at overføre dine personoplysninger inden for koncernen, og til tredjeparter som angivet i afsnit (H) ovenfor, i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik. Af denne årsag kan vi overføre dine personoplysninger til andre lande, der kan have forskellige love og krav til overholdelse af databeskyttelse end dem, der gælder i det land, hvor du befinder dig.

Når vi overfører dine personoplysninger fra EØS til modtagere uden for EØS, der ikke befinder sig i en retskreds med tilstrækkelig databeskyttelse, gør vi det på baggrund af standardkontraktbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af vores standardkontraktbestemmelser ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit (R) nedenfor.

Bemærk venligst, at når du overfører eventuelle personoplysninger direkte til en selskabsenhed, der er registreret uden for EØS, er vi ikke ansvarlige for overførslen af dine personoplysninger. Ikke desto mindre vil vi behandle dine personoplysninger fra det tidspunkt, hvor vi modtager oplysningerne, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne databeskyttelsespolitik.

(J) Datasikkerhed

Oversigt – Datasikkerhed
Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Sørg for, at eventuelle personoplysninger, som du sender til os, sendes sikkert.

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige eller uautoriserede former for behandling, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Da internettet er et åbent system, er transmissionen af oplysninger via internettet ikke helt sikker. Selv om vi vil implementere alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, der sendes til os via internettet. Enhver sådan overførsel er på egen risiko, og du er ansvarlig for at sikre, at eventuelle personoplysninger, som du sender til os, sendes sikkert.

(K) Nøjagtighed af oplysninger

Oversigt – Nøjagtighed af oplysninger
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og ajourførte og slettes eller berigtiges, hvis vi bliver opmærksomme på unøjagtigheder.

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at:

 • dine personoplysninger, som vi behandler, er nøjagtige og, hvis nødvendigt, ajourførte, og
 • alle dine personoplysninger, som vi behandler, som du meddeler os er unøjagtige (under hensyntagen til de formål, hvortil de behandles), slettes eller berigtiges.

(L) Dataminimering

Oversigt – Dataminimering
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at begrænse mængden af dine personoplysninger, som vi behandler, til hvad der er nødvendigt.

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger, som vi behandler, begrænses til de personoplysninger, der med rimelighed er nødvendige i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik eller som påkrævet for at levere tjenester til dig eller adgang til vores apps og websteder.

(M) Dataopbevaring

Oversigt – Dataopbevaring
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun opbevares så længe de er nødvendige.

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun behandles i den minimumsperiode, der er nødvendig til de formål, der er angivet i denne politik.

Kriterierne for fastsættelse af tidsperioden, hvorunder vi opbevarer dine personoplysninger, er som følger: Vi opbevarer kopier af dine personoplysninger i en form, der kun tillader identifikation så længe det er nødvendigt i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik, medmindre gældende lovgivning kræver en længere opbevaringsperiode. Vi kan især opbevare dine personoplysninger i enhver periode, som er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare eventuelle juridiske rettigheder.

(N) Dine juridiske rettigheder

Oversigt – Dine juridiske rettigheder
I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder, herunder: ret til ikke at tilvejebringe dine personoplysninger for os, ret til adgang til dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtigheder, ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, ret til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig, ret til at tilbagetrække samtykke, og ret til at indgive klager til databeskyttelsesmyndigheder. Vi kan muligvis kræve bevis på din identitet, før vi kan efterleve disse rettigheder.

I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger, herunder:

 • ret til ikke at tilvejebringe dine personoplysninger for os (bemærk dog venligst, at vi muligvis ikke kan levere den fulde funktionalitet af vores websteder, vores apps eller vores tjenester, hvis du ikke tilvejebringer dine personoplysninger for os – f.eks. kan vi muligvis ikke behandle dine ordrer uden de nødvendige oplysninger),
 • ret til at anmode om adgang til eller kopier af dine relevante personoplysninger sammen med oplysninger vedrørende arten, behandlingen og videregivelsen af de pågældende relevante personoplysninger,
 • ret til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder i dine relevante personoplysninger,
 • ret til at anmode om, på baggrund af legitime årsager:
  • sletning af dine relevante personoplysninger, eller
  • begrænsning af behandlingen af dine relevante personoplysninger,
 • ret til at gøre indsigelse, af legitime årsager, mod behandlingen af dine relevante personoplysninger af os eller på vores vegne,
 • ret til at få visse relevante personoplysninger overført til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, i det omfang det er relevant,
 • når vi behandler dine relevante personoplysninger på grundlag af dit samtykke, ret til at tilbagetrække det pågældende samtykke (bemærk venligst, at en sådan tilbagetrækning ikke påvirker lovligheden af enhver behandling udført inden den dato, hvor vi modtager meddelelse om en sådan tilbagetrækning, og forhindrer ikke behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af eventuelt andet tilgængeligt retsgrundlag), og
 • ret til at indgive klager til en databeskyttelsesmyndighed vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger af os eller på vores vegne.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

For at udøve en eller flere af disse rettigheder eller for at stille et spørgsmål om disse rettigheder eller eventuel anden bestemmelse i denne politik, eller om vores behandling af dine personoplysninger, bedes du bruge kontaktoplysningerne, der er angivet i afsnit (R) nedenfor. Bemærk venligst, at:

 • vi kan kræve bevis på din identitet, før vi kan efterleve disse rettigheder, og
 • når din anmodning kræver fastlæggelse af yderligere fakta (f.eks. en vurdering af, hvorvidt eventuel behandling ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning), vil vi undersøge din anmodning hurtigst muligt, inden vi beslutter hvilke foranstaltninger, der skal træffes.

(O) Cookies og lignende teknologier (cookie-politik)

Oversigt – Cookies og lignende teknologier
Vi kan behandle dine personoplysninger ved at placere eller læse cookies og lignende teknologier. For flere oplysninger, se venligst vores cookie-politik Cookie Policy.

Cookie-politik
Når du besøger et websted eller bruger en app, kan vi placere cookies på din enhed eller læse cookies, der allerede er på din enhed, altid under forbehold af, at vi indhenter dit samtykke i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bruger cookies til at registrere oplysninger om din enhed, din browser, og i nogle tilfælde, dine præferencer og browsing-vaner. Vi kan behandle dine personoplysninger gennem cookies og lignende teknologier i overensstemmelse med vores cookie-politik Cookie Policy.

(P) Brugsvilkår

Oversigt – Brugsvilkår
Vilkår og betingelser, der findes på vores websted, regulerer al brug af vores websteder og vores apps.

Al brug af vores websteder, vores apps eller vores tjenester er underlagt vores Vilkår og betingelser. Vi anbefaler, at du regelmæssigt gennemgår vores Vilkår og betingelser for at gennemgå eventuelle ændringer, som vi måtte foretage fra tid til anden.

(Q) Direkte markedsføring

Oversigt – Direkte markedsføring
Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig med oplysninger vedrørende tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan afmelde gratis til enhver tid.

Vi kan behandle dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig via e-mail, telefon, adresserede reklameforsendelser eller andre kommunikationsformer for at give dig oplysninger om tjenester, der kan være af interesse for dig. Hvis vi leverer tjenester til dig, kan vi sende oplysninger til dig vedrørende vores tjenester, kommende kampagner og andre oplysninger, som kan være af interesse for dig, ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du har tilvejebragt for os og altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid afmelde vores salgsfremmende e-mailliste ved at følge afmeldingsinstruktionerne, der følger med i hver salgsfremmende e-mail, som vi sender. Vi vil ikke sende dig salgsfremmende e-mails fra en liste, som du har afmeldt, men vi kan fortsætte med at kontakte dig i det omfang det er nødvendigt med henblik på eventuelle tjenester, som du har anmodet om eller fra yderligere lister, som du har tilmeldt dig.

(R) Kontaktoplysninger

Oversigt – A
Du kan kontakte os på adresserne nedenfor eller ved at sende en e-mail til: dpo@j2.com
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på adresserne nedenfor.

Hvis du ønsker at blive fjernet fra vores kontaktliste for direkte markedsføring, eller hvis du har eventuelle kommentarer, spørgsmål eller bekymringer vedrørende eventuelle oplysninger i denne politik, eller andre anliggender vedrørende behandlingen af personoplysninger, som udføres af os eller på vores vegne, bedes du kontakte:

 • Email: dpo@j2.com
 • 2 Global Ireland Limited
 • Unit 3.1, Woodford Business Park
 • Santry, Dublin 17
 • Ireland
 • KeepItSafe, Inc.
 • 6922 Hollywood Blvd., Suite 500
 • Hollywood, CA 90028
 • United States
 • KeepItSafe Backup Limited
 • Ground & 1st Floor Mezzanine,
 • The Battleship Building,
 • 179 Harrow Road
 • London W2 6NB
 • United Kingdom
 • j2 Global Canada, Inc.
 • 2 Gurdwara Road, 3rd Floor
 • Ottawa, Ontario
 • Canada
 • K2E 1A2
 • j2 Global (Netherlands) B.V.
 • Transistorstraat 71 C
 • Almere, Flevoland
 • 1322 CK
 • The Netherlands
 • KeepItSafe New Zealand Limited
 • Level 2, 9 Wilkins Street,
 • Freemans Bay,
 • Auckland, 1011,
 • New Zealand
 • j2 Global Norway AS
 • Drammensveien 165
 • 0277 Oslo
 • Norway
 • KeepItSafe Sweden AB
 • Årstaängsvägen 21B
 • SE–117 43 Stockholm
 • Sweden
 • j2 Global Denmark A/S
 • Spotorno allé 12
 • 2630 Høje Taastrup, Denmark

(S) Definitioner

 • “App” betyder enhver applikation, der stilles til rådighed af os (herunder, hvor vi stiller sådanne applikationer til rådighed via tredjepartsbutikker eller -markedspladser, eller på anden måde).
 • “Retskreds med tilstrækkelig databeskyttelse” betyder en retskreds, som formelt er udpeget af Europa-Kommissionen som ydende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger.
 • “Cookie” betyder en lille fil, der placeres på din enhed, når du besøger et websted (herunder vores websteder). I denne politik omfatter en henvisning til en “cookie” analoge teknologier såsom web-beacons og klare GIF’er.
 • “Dataansvarlig” betyder den enhed, der beslutter, hvordan og hvorfor personoplysninger behandles. I mange retskredse har den dataansvarlige det primære ansvar for at overholde gældende databeskyttelseslove.
 • “Databeskyttelsesmyndighed” betyder en uafhængig offentlig myndighed, der har til opgave at overvåge overholdelse af gældende databeskyttelseslove.
 • “EØS” betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • “Personoplysninger” betyder oplysninger, der vedrører enhver enkeltperson, eller hvorfra en person direkte eller indirekte kan identificeres, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsoplysninger, en online-identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende enkeltperson.
 • “Behandle”“behandler” eller “behandlet” betyder alt, hvad der foretages med personoplysninger, uanset om via automatiserede midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden tilrådighedsstillelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.
 • “Databehandler” betyder enhver person eller enhed, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige (bortset fra den dataansvarliges medarbejdere).
 • “Relevante personoplysninger” betyder personoplysninger, for hvilke vi er den dataansvarlige. De omfatter udtrykkeligt ikke personoplysninger, for hvilke vi ikke er den dataansvarlige.
 • “Følsomme personoplysninger” betyder personoplysninger om race eller etnicitet, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, fysisk eller psykisk sundhed, sexliv, eventuelle faktiske eller påståede lovovertrædelser eller strafferetlige sanktioner, nationalt identifikationsnummer, eller eventuelle andre oplysninger, der kan anses for at være følsomme i henhold til gældende lovgivning.
 • “Standardkontraktbestemmelser” betyder standard overførselsbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen eller vedtaget af en databeskyttelsesmyndighed og godkendt af Europa-Kommissionen.
 • “Websted” betyder ethvert websted, der drives eller opretholdes af os eller på vores vegne.

 

Kontakt os ved spørgsmål

FRONTSAFE A/S

SPOTORNO ALLÉ 12

2630 TAASTRUP

INFO@FRONT-SAFE.DK

+45 70711227

SUPPORT

+45 35155271

SUPPORT@FRONT-SAFE.DK

© 2020 FrontSafe